Sådan organiserer du din iPhone Dock

IPhones dock (nogle mennesker henviser til det som menulinjen eller nederst på startskærmen) giver mulighed for at få adgang til dine hyppigst anvendte apps fra nogen af ​​dine startskærme. Selvom Apples standardvalg af apps i dokken kan være fint for dig, hvis du nogensinde vil ændre apps på iPhone Dock, så kan du flytte appikonerne til dine behov.

Du skal fjerne en app fra docken, før du kan tilføje et nyt appikon til docken. Hvis du vil omarrangere apps på iPhone Dock, skal du bare trykke og holde på et hvilket som helst appikon i iPhone Dock, indtil ikonet begynder at ryste. Træk derefter appikonet, du vil flytte fra docken, til startskærmen. Dette efterlader tre ikoner på Dock.

Træk derefter det ikon, du vil flytte til docken, fra startskærmen, og position det, hvor du vil have det på docken.

Gentag dette for alle andre appikoner, du ønsker at ændre. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem for at afslutte redigeringsfunktionen til startskærm.